Välkommen!
Huvudsaken är att vi har roligt!

Styrelsen

Kitty "Kiwa" Wahlstrand
Ordförande, Kassör, Kursansvarig
kiwa@laughalot.se


Liza "Crazy Legs" Nyberg
Sekreterare, Webmaster, PR-ansvarig
liza@laughalot.se