Välkommen!
Huvudsaken är att vi har roligt!

Stegterminologi

 

————————————————————————————-
ACROSS LEFT – Höger fot korsas framför Vänster fot.
ACROSS RIGHT – Vänster fot korsas framför Höger fot.
APPLE JACK – Se Swivel.
APPELJACKS – Steget går på två takter.
Ha vikt på vänster trampdyna och vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du har vikt på höger häl och vrider höger tå ut till höger.
Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget. Upprepa sedan likadant åt andra hållet.
————————————————————————————————-
BACK – Bakom dansaren.

BALL CHANGE – Sker bakåt eller åt sidorna. Höger ball change bakåt: steg bakåt på höger trampdyna med tyngd, för tillbaka vikten på vänster fot. Samma sak när du gör ball change åt sidan. Takt: &1

BEHIND – Ett steg där den fria foten korsas bakom den du har tyngden på i 5:te position.
BOOGIE – Den fria höften lyftes och rörs mot det ben som man stödjer på.
BOOGIE ROLL – Lite framåt Cuban motion görs med böjt knä och höfterna stannar bakåt.
BOGGIE WALK – Rör det fria benet genom att lyfta höften och gå framåt.
BOX STEP – Se jazzbox.
BPM – Beats per minute – slag per minut.
BRUSH – Att göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.
BUMP – Vickande höftrörelse åt något håll.
BUTTERFLIES – Se Heel splits eller Toe splits.
BUTTERMILK – Se montana kick.
BUZZ – En sväng på samma ställe, se också Paddle turn footwork.
————————————————————————————
CAMEL WALK –
Kliv fram med vänster fot.
Dra höger fot bakom vänster.
CCW – Counter clockwise – motsols.
CENTER,HOME – Utgångsläget.
CHA CHA – Steget räknas som 1 & 2.
Stig fram med ex. höger fot och (&) ta ett snabbt kort steg med vänster.
Stig fram med höger fot igen. Kan göras på plats eller i en framåtrörelse.
Kan även göras diagonalt eller i sidled.
CHA CHA IN PLACE – Cha cha på stället.
CHANGE OF WEIGHT – Byta tyngdpunkten från ena foten till den andra.
CHARLESTON – Görs på fyra takter.
Peka framåt med ex. höger tå.
Sätt bak höger fot strax bakom vänster.
Peka bakåt med vänster tå.
Sätt fram vänster fot i dess utgångs läge.
CHUG – Man böjer upp ett knä och hoppar på det andra benet,
CHUG ½ –
Gå fram med vänster fot och gör en vanlig step turn.
Vänd en ½ och peka höger tå i sidan.
CLOCKWISE – CW – medsols
CLOSE – Att föra ihop fötterna utan att förflytta tyngdpunkten.
CROSS-BALL-CHANGE – Se sailor shuffle.
COASTER STEP – Ex. Höger bak.
Kliv bak med höger fot &. Sätt vänster fot intill höger & lägg över vikten på vänster fot.
Kliv fram med höger fot.
CROSS ROCK –
Sätt ner ex. höger fot framför vänster och gunga framåt.
Gunga tillbaka på vänster fot.
CROSS SHUFFLE – Ex. åt höger (väldigt lik en vanlig shuffle men med korsade ben )
Korsa vänster fot över höger & Dra höger fot intill vänster.
fortsätt till höger med vänster fot
CROSS UNWIND –
Korsa ex. vänster fot över höger.
Snurra ½ varv åt höger
CUBAN MOTION – En diskret höftrörelse som framkommer av att man böjer och rätar ut knäna medans tyngdpunkten förflyttas från ena sidan till den andra.
CW – Clockwise = Medsols.
CCW – Counter Clockwise = Motsols.
—————————————————————————————————–
DIAGONAL – 45 gr åt något håll.
DIG, GRIND – Tyngd på trampdyna eller häl och en malande, vridande rörelse.
DIP – Att böja med knät på det stödjande benet (niga) och peka ex. Höger tå strax bakom vänster fot (doppa)
DOUBLE ELECTRIC Kicks – även kallad electric kicks.
Stig bakåt med höger fot samtidigt lyft upp vänster fot och stig framåt med vänster fot samtidigt lyft upp höger fot.
Stig framåt med höger fot samtidigt lyft upp vänster och stig bakåt med vänsterfot samtidigt lyft upp höger fot.
Om det ar en double sa upprepas allt en gång till.
DRAW-DRAG – Drag fot som du ej stödjer er på tillsammans med stödjande fot.
DRAG – Se slide.
———————————————————————————————–
ELECTRIC KICKS – Se double electric kicks.
ELVIS WALK –
Kliv fram med höger fot och höj in höger knä mot vänster ben.
Hold.
Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben.
Hold,
—————————————————————————————————-
FAN – Stå med fötterna bredvid varandra vinkla ut t ex höger fot 45 eller 90 gr och vrid tillbaks till 1: a positionen. Kan göras åt höger eller vänster, 2 takter.
FAN BRUSH – Fot borstas diagonalt framför fot du står på. Foten ska även borstas ut åt sidan innan den sättes ner.
FAN KICK – En hög spark med ett rakt ben som sedan gör en cirkelrörelse.
FIGURE FORE – (4) Fria benet rörs som en pendel, ska ej nudda golvet och tån ska peka nedåt.
FLARE – En låg spark på eller nära golvet.
FLEA HOP – En rörelse sidledes åt det håll där det fria benet är. Man flyttar höften uppåt.
FLICK – Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan.
FLOD – Forward line of dance – dansen utföres framåt.
FOOTBOOGIE – Stå med fötterna ihop vinkla ut höger tå sedan höger häl, tillbaka med hälen sedan tån. Kan göras åt höger och vänster samt åt både höger och vänster samtidigt
FOOT POSITION –
Stå med fötterna ihop.
stå med fötterna isär, axelbrett el höftbrett.
stå med fötterna vinklade. T ex vänster fot rakt fram. Höger fot med hälen intill hålfoten på vänster fot.
Utvidgad: Hälen en bit ifrån hålfoten.
Stå med den ena foten framför eller bakom den andra.
Stå med vänster fot rakt fram ställ höger fot med hålen vid vänster tå höger fot vinklad 45 gr åt höger 5: e position bakåt, ställ höger fots tår. Bakom vänster hål med höger häl vinklad 45 gr åt vänster.
Utvidgad: Hälen en bit från tån
FREEZE – Håll takt. Stanna upp och håll en takt.
FRAME – Dans position För att hålla balans och utseende.
FULLTURN – Vänd ett varv på 2 takter.
FULLTURNCHAINE: – 360GR Man vänder ett helt varv 360 gr antingen med eller motsols på 3 steg.
Steg i 3 e eller 5 e position. ¼ varv.
Steg i 1 a eller 2 a position, ¾ varv.
Steg framåt i 3 e eller 5 e position.
———————————————————————————————————–
GRAPEVINE – Ex. åt höger.
stig åt höger med höger fot.
Korsa vänster fot bakom den högra.
Stig till höger med höger fot.
Placera vänster fot intill den högra eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten t.ex. en scuff en kick.
GRIND – Med häl i golvet flyttas tå från ena sidan till andra
——————————————————————————————-
HEEL BALLCHANGE – Steget räknas som 1 & 2. Använd höfterna för att fä en så mjuk rörelse som möjligt.
Sätt fram ex. höger häl & Sätt snabbt ner den igen, lägg vikten på höger trampdyna.
Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot.
HEEL FAN – Fötterna är tillsammans en av hälarna flyttas ut åt sidan och tillbaka igen.
HEEL SPLIT – Sära på hälarna medan tyngdpunkten är på främre trampdynan.
HEEL SHIFTS – Att flytta tyngden från främre trampdynan till hälen eller hälarna
HEEL SPREADS – Se heel splits
HEEL STOMP – Lyft båda hälarna frän golvet genom att böja på knäna. Sätt ner hälarna igen.
HEELJACK –
Kliv snett bakåt med höger fot.
Sätt fram vänster hål.
Ta tillbaka väster häl.
Toucha höger fot intill vänster.
HEEL STRUT, DUCK WALK – Hälen 1 golvet och sänk sedan ner tårna, ibland med en snärt
HEEL SWITCHES –
Sätt fram höger häl snett framåt. &. Sätt ner höger fot bredvid vänster.
Sätt ut vänster hål snett framåt.
HEELTOUCH – Hälen sträcks fram och rör lätt vid golvet.
HEEL HOOK COMBINATION – Sträck fram hälen i en touch. böj upp hälen under knät på det ben tyngden vilar på. Sträck fram hälen i en touch igen och tillbaka till center.
HEEL JACK ROMP – Höger romp. Vikten på vänster fot, höger fot i en touch, steg bakåt med tyngd på höger fot, vinkla upp vänster fot i en heel touch (& 1). Stig ner med tyngden på vänster fot (på stället), gör en touch med höger fot bredvid vänster fot (& 2). Detta skall vara en mjuk rörelse inget hopp. Kan även göras med vänster fot
HEEL SCISSORS / VAUDEVILLE HOPS – Steg bakåt med vänster fot, korsa höger över vänster, * steg åt sidan med vänster, touch framåt med höger häl. * Steg bakåt med höger fot korsa vänster över höger, * steg åt sidan med höger, touch framåt med vänster häl. (Takt * & 1 * & 2 * & 3 * & 4)
HEEL SWITCHES –
Sätt fram höger häl snett framåt. &. Sätt ner höger fot bredvid vänster.
Sätt ut vänster hål snett framåt.
HESITATION TURN – (Waits)
Korsa höger över vänster.
-3 Sätt ner vänster fot strax bakom höger och lägg över vikten på vänster och vänd ½ medans höger fot släpas i golvet.
HIP BUMP – Höftvickning åt höger eller vänster sker genom att man har det ena knäet rakt och böjer det motsatta knäet.
HIP ROLLS – Rulla höfterna motsols eller medsols.
HITCH – Dra upp benet med böjt knä. Foten ska hamna i höjd med låret på motsatta benet om det ska göras ordentligt något för den som är vig…..
HITCH KICK – En spark sedan ändring av tyngdpunkten på 1 & 2.
HIP BUMBS – Rörelse med höfterna åt något håll på 1 takt.
HIP LIFT – Lyfter benet genom att lyfta höften.
HITCH – Dra upp benet med böjt knä, foten ska hamna i höjd med låret på det motsatta benet. Ska vara en ryckande rörelse.
HITCH HIKE – En rörelse för överkroppen. Tummarna pekar bakåt över axlarna medans man går bakåt.
HOLD – Håll stilla en takt.
HOME – Utgångsläget.
HOOK – Att korsa höger fot framför vänster knä eller tvärt om eller bakom det ben tyngden vilar på.
HOP – Ett hopp med en fot, landa på samma fot.
————————————————————————————————-
JAZZ BOX / JAZZSQUARES – Kan göras åt höger, vänster eller med vändning, börjar alltid med ett steg framåt eller med att korsa benen Görs på fyra takter ex
Korsa höger fot framför den vänstra.
Kliv bakåt med vänster fot.
Sätt höger fot en liten bit ut till höger.
Sätt vänster fot intill den högra.
JUMP – Man har tyngden på båda fötterna eller på den ena foten når man gör avstampet men landningen sker alltid jämfota. Man kan hoppa framåt, bakåt eller åt sidorna.
JUMPING JACKS – Steget går på 2 takter.
Hoppa isär med benen.
Hoppa och korsa benen.
———————————————————————————————————-
KICK – Spark framåt med rakt ben.
KICK BALL CHANGE – Steget räknas som 1 & 2.
Sparka med t.ex. höger fot framåt, &. Sätt snabbt ner igen lägg vikten på höger trampdyna.
Byt tillbaka tyngdpunkten till vänster fot.
KNEE POP – Takt & 1 Lyft ena eller båda hälarna genom att böja på knäna, hälarna tillbaks på golvet Detta går på en takt och räknas & 1.
KNEE ROLL / POPCORN – Man rullar med knäet till höger eller vänster, fötterna kvar på plats.
—————————————————————————————————————–
LEAP – Att flytta vikten från ena foten till den andra, detta skall göras med En frånskjutning på första fot
LUNGE – Vikt förflyttning till ett böjt ben med det andra utsträckt.
LOCK – Att korsa benen nära varandra att ”låsa” steget .
LOCKSTEG – (Höger fram)
Kliv fram med höger fot.
Dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot.
LOCK SHUFFLE – (Höger fram)
Kliv fram med höger fot & dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot.
Kliv fram med höger fot.
————————————————————————————————————-
MAMBO STEP –
Kliv till höger och lägg över vikten på höger fot & Lägg tillbaka vikten på vänster.
Sätt höger fot bredvid vänster.
MARKTIME – Två steg på platsen.
MILITARY PIVOT – Gå fram med en fot, halv sväng. 2 takter.
MONTANA KICK – Går på två takter och kan även kallas för Charleston.
Kliv fram med höger fot.
Sparka vänster fot framåt.
Kliv bak med vänster fot och sätt tyngdvikten på den.
Toucha höger intill.
MONTEREY –
Sätt ut höger fot till höger.
Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider 1/2 varv åt höger.
Sätt ut vänster fot till vänster.
Sätt ned vänster fot intill höger.
——————————————————————————————————–
O’CLOCK – Visar riktningen enligt armarna på en klocka.
OUT AF PHRASE – är när stegen inte stämmer överens med takten Ex 3 takt och sedan längre fram kommer man ikapp med 1 takt.
—————————————————————————————————————
PADDEL TURNS ELLER PADDEL STEPS, PUCH STEP – Med 1/4 vändningar (T ex Höger fot)
Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
Peka höger fot till sidan.
Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
Peka höger fot till sidan.
PIGEON TOES / HEELSPLIT – Går på två takter. Starta med vikten jämt fördelad mellan fötterna.
Gå upp högt på tå och sära på hälarna.
Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.
PIVOT – Att svänga med ett eller båda benen på samma plats.
PIVOT TURN – (Uttalas [pivå] på svenska). Steget görs på två takter. Denna vändning kan göras med eller motsols i ½, 1/4 eller 1/8-dels varvs vändning.
Sätt fram t.ex. höger fot.
Sväng kroppen och foten 1/4 eller 1/2 varv åt vänster utan att lyfta eller flytta vänster ben. Ha inte hela tyngdvikten på höger ben.
PIROUETTE – Att göra en hel sväng på ett ben.
PLIE – Kroppen sänks med vikten Fördelat på båda benen.
POPCORN – Man rullar med knäna åt vänster eller höger med fötterna på samma plats.
POLKA – Se shuffle.
POINT – Peka åt något håll med tårna.
PUSH STEP – Ett steg med trampdynan med Förflyttning av tyngdpunkten medan man stiger åt något håll.
POINT – Peka med tån åt något håll med vristen sträckt.
PRISSY STEP –
Vrid kroppen något åt vänster och sätt höger fot framför vänster.
Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster fot framför höger.
—————————————————————————————————
REVERSE HOOK – Följer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.
REVERSE SAILOR STEP – (Höger)
Korsa höger fot framför vänster.
Kliv till väster med vänster fot.
Sätt höger fot bredvid vänster.
RISE – Att resa sig på tå genom att spänna vaderna och räta ut ryggen.
ROCK – Med benen något ifrån varandra flyttar man vikten från ena foten till den andra.
ROCK & CROSS –
Kliv till höger med höger fot.
Lägg tillbaka vikten på vänster.
Korsa höger fot framför vänster.
ROCKSTEP – T.ex. höger fram. Steget går på två takter. ändra vikten från den ena foten till den andra.
Kliv fram med höger fot.
Lägg tillbaka vikten på vänster fot Lyft gärna hälarna lite från golvet för en mer mjuk och tydlig rörelse.
ROCKING CHAIR – Rocksteg framåt i 5:e position, följt av ett rocksteg bakåt i 5.e position.
ROLL – Att göra en cirkelrörelse med någon del av kroppen.
ROTATION – Att rotera eller snurra.
RUNNING MAN – Används ofta i Hop Hop.
Stig framåt med fot # 1 & ”glidhoppa” bakåt på fot # 1, lyft det andra knät.
Stig framåt med fot #2 & ”glidhoppa” bakåt på fot #2 lyft det andra knät.
Stig framåt på fot #1 & ”glidhoppa” bakåt med fot #1 lyft det andra knät.
RUMBABOX –
Kliv till vänster.
Sätt höger fot bredvid vänster.
Kliv fram med vänster.
Håll.
Kliv till höger med höger fot.
Sätt vänster fot bredvid höger.
Kliv bak med höger.
Håll.
————————————————————————————————————-
SAILOR SHUFFLE –
Steg åt vänster.
Kicka höger diagonalt framåt.
Steg bakåt med höger.
Korsa vänster över höger.
SAILOR STEP – (Höger)
Sätt höger fot bakom vänster.
Kliv till vänster med vänster fot.
Sätt höger fot bredvid vänster.
SCOOT – Går på en takt. Lyft t.ex. Höger knä och dra (slide) vänster fot framåt. Hoppa något.
SCUFF – Att göra en svepande rörelse med hälen mot golvet. ”Klacka” gärna i så det låter ordentligt.
SHIMMY – Görs oftast på 4 takter.
Kliv till höger med höger fot.
– 4 Dra vänster fot intill höger och skaka på axlarna.
SHUFFLE – (höger) Steget räknas som 1 & 2.
Kliv till höger med höger fot & dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på vänster fot.
Kliv till höger med höger fot igen.
(Detta kan göras i alla riktningar).
SHUFFLE TURN – (Höger). Gör en shuffle samtidigt som du vänder åt höger med start med höger fot
SIDE SWITCHES –
Toucha höger tå till höger & sätt ner höger fot bredvid vänster.
Toucha vänster tå till vänster.
SLAP – Slå handen på knät eller foten.
SLAPPIN LEATHER – Man böjer upp en fot aningen framför eller bakom knät på den stödjande foten och slår på hälen med motsatt hand.
SLIDE / DRAW – Kan göras åt alla håll. Ta ett steg med en fot och dra den andra intill.
STEP – Ett steg med tyngdförflyttning till det ben steget tas med.
SPIN – Se full turn.
STEPTURN – Se pivot.
STEP TURN ½ WITH HOOK –
Kliv fram på vänster fot.
Vänd ½ och korsa höger ben och sätt ner höger tå till vänster om vänster fot.
STOMP – Att stampa i golv et med hela foten.
STOMP DOWN – Vikten ska efter stampet vara lika fördelat på båda fötterna.
STOMP UP – Ingen vikt på foten efter stampet. Foten ska ”studsa upp”.
STRUT – Görs på två takter. Kan utföras på två olika sätt.
Sätt fram hälen.
Släpp ned tån.
Sätt fram tån.
Släpp ned hålen.
SUGERFOOT – (Görs med samma fot)
Toucha tå bredvid vänster fot.
Toucha häl bredvid vänster fot.
SYNCOPATED VINE – ( HöGER )
Kliv till höger med höger fot.
Sätt vänster fot bakom höger.
Kliv till höger med höger fot.
Sätt vänster fot framför höger.
Kliv till höger med höger fot.
SYNCOPATED JAZZBOX – ( HöGER )
Korsa höger över vänster.
Sått vänster fot bakom höger.
Ta ett litet steg bakåt med höger.
Korsa vänster över höger.
SYNCOPATED JUMPS –
Hoppa till vänster och landa på vänster ben.
Sätt ner höger fot bredvid vänster.
SYNCOPATED ROCK STEP – Se mambo steps.
SYNCOPATED WEAVE –
Kliv lite snett bakåt med vänster fot.
Korsa höger över vänster.
Kliv till vänster med vänster fot.
Korsa höger bakom vänster.
SWEEP – Gör en släpande rörelse med foten.
SWITCH – Att föra tillbaka ena foten med ett hopp samtidigt som den andra foten förs åt något håll.
SWIVEL -HEEL -TOE – Fötterna tillsammans, man svänger antingen hälarna eller tårna åt ett håll. T. Ex hälarna ut åt vänster och tillbaks eller man rör sig i sidled omväxlande med tår och hälar.
SWIVELSTEP – Steg fram med höger fot. Tårna i golvet kI 2, sväng hälen åt höger så tårna pekar rakt fram. Sänk hälen. Tyngden på foten, steg rakt fram med vänster. Tårna kl 10, sväng hälen så tårna pekar rakt fram. Sänk hälen, tyngden på foten.
SWIVET – T ex höger swivet: Med tyngden på höger häl och vänster fots trampdyna, vrides. båda fötterna åt höger. Tårna på höger fot ska lyftas uppåt, liksom hålen på vänster fot, vrid tillbaka till utgångsläget. motsatta rörelser vid en vänster swivet.
————————————————————————————————————
TAP – (T.ex. Häl) Stå med trampdynan i golvet och släpp ned hälen en eller upprepade gånger i golvet.
TOE FAN – Görs på två takter. Starta med fötterna ihop.
Ha vikten på t ex. den vänstra foten och sätt ut höger fot i 90 graders vinkel utan att flytta hälen.
In med tån igen.
TOE SWITCHES –
Sätt höger tå bredvid vänster.
Sätt ner höger fot bredvid vänster.
Sätt vänster tå bredvid höger.
TOE TOUCH – Tån sträcks framåt, bakåt eller åt sidan och rör lätt vid golvet.
TOE STRUT – Tårna sätts i golvet och sedan sänks hälen ner.
TOUCH – Nudda foten på golvet utan att flytta vikten till den.
TRIPPELSTEP – Trampa vä-hö-vä eller hö-vä-hö på stället.
TWINKLE – (Ofta förekommande i waltz)
Korsa vänster över höger.
Kliv till höger med höger fot.
Sätt vänster fot bredvid höger.
TWIST – Stå på trampdynorna och flytta hälarna respektive höger och vänster.
—————————————————————————————————————
UNWIND FULL TURN – (Höger)
Korsa höger ben bakom vänster och vänd ½ varv åt höger.
Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren.
Fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot.
~ (Böj lite på knäna för bättre resultat).
VINE – (Ex. åt höger)
Stig åt höger med höger fot.
Korsa vänster fot bakom höger.
Stig till höger med höger fot.
Placera vänster fot intill den högra eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten t.ex. en scuff, en kick, eller touch.
WEAVE –
Korsa vänster över höger.
Kliv till höger med höger fot.
Korsa vänster bakom höger.
Kliv till höger med höger fot.
WEIGHT CHANGE – Att flytta kroppens vikt från den. ena foten till den andra.
WHIP – Att abrupt vända dansen åt ett annat håll.
WHISK – Ett valssteg
Fot # 1 steg framåt eller bakåt
Fot # 2 steg åt sidan.
Fot # 3 korsas bakom fot # 1.
WILLIES – Steg framåt med tårna inåt och vikten på främre trampdyna.
WILLIES WALK – Se strut
WOOLY BULLY – Sparka med höger dra sedan upp den framför lår. Vänd ½, varv på vänster fot sa att höger fot hamnar bredvid vänster knä. Stig bakåt på höger, hoppa eller glid framåt med höger samtidigt som vänster fot dras upp, stig framåt med vänster. Höger häl sätts ner framåt och sedan lyft höger fot så den korsa vänster ben framför vänd ½, varv till vänster på vänster fot samtidigt som höger fot hamnar bredvid vänster knä. Stig bakåt med höger hoppa eller glid framåt.
——————————————————————————————
ZIG ZAG – Att röra sig diagonalt fram och tillbaka över dansens riktlinjer. ( Rörelsemönster ).